publikacje akademickie 

Pietrzykowski, A. (2024). Uniwersyteckie kształcenie humanistyczne online jako przestrzeń szans i ryzyka, Praca doktorska, WSE UAM, https://hdl.handle.net/10593/27582

Pietrzykowski, A. (2023). Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ocenie prac pisemnych: idea, stan aktualny, ryzyka, perspektywy. Scripta Neophilologica Posnaniensia23, 121–132. https://doi.org/10.14746/snp.2023.23.09

Pietrzykowski, A. (2022). Szanse i ryzyka kształcenia online dla akademickiej relacji mistrz – uczeń. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja21(1), 201–214. https://doi.org/10.14746/kse.2022.21.12

Pietrzykowski, A. (2018). Between post-truth and (pseudo)-wisdom of the crowds. The digital media epistemic trap and the analog means of escape. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, 23. DOI: 10.14746/ikps.2018.23.04

Pietrzykowski, A. (2017). Telewizja akademicka jako środek do realizacji misji uniwersytetu w czasach nowych mediów. W: Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej (red.) Agnieszka Iwanicka. Poznań: Adam Mickiewicz University Press

Pietrzykowski, A. (2013). Rola otwartych zasobów edukacyjnych w kształtowaniu nowego paradygmatu w edukacji. Neodidagmata, 35.  DOI: 10.14746/nd.2013.35.9

Costa, G. i in. (2012). The ethics of mayhem: Cognitive bias in computer games!- act 2. W: P. Pawlak, W. Strzelecki & G. Costa (Eds.). Kultura, Media, Etyka. Media w Perspektywie Etycznej i Kulturoznawczej, w Kontekście Rewolucji Teleinformatycznej. Poznan: PTPN.

Pietrzykowski, A. (2012). Moodle 2 (r)ewolucje. e-mentor. 3 (45).

Pietrzykowski, A. (2012). W poszukiwaniu straconego bytu. O apofatycznej religii naturalnej Karla Jaspersa. W: Sfery refleksji religioznawczej.  R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Poznań: Wydawnictwo WNS UAM

Pietrzykowski, A. (2011). Open source jako kult(ura) paratekstu. Media Kultura Społeczeństwo, 1(6).

Pietrzykowski, A. (2011). Wykład online w humanistyce. e-mentor. 3(40)

Pietrzykowski, A. (2010). Education 2.0: Towards open knowledge  society. W: The „backwards, forwards and sideways” changes of ICT, M. Arias-Oliva, T. Bynum, S. Rogerson (red.), Tarragona: Universitat Rovira i Virgil

Pietrzykowski, A. (2009). Otwartość w elearningu. e-mentor. 3(30)