Otwarcie się na Nieskończone, odnajdywanie siebie, radość współistnienia i poczucie sensu.

To wszystko mieści się w każdym akcie tworzenia, gdy przewodzi mu dobro, piękno i prawda.

Adam Pietrzykowski
Adam Pietrzykowski