Poszukiwanie sensu życia,
tak własnego jak i odniesionego do całości istnienia,
jest nieodłącznym elementem doświadczenia ludzkiego.
Poszukujemy go więc w aktywności zawodowej, pasjach,
życiu rodzinnym, działalności społecznej czy samopoznaniu.
Na tej drodze pozostawiamy za sobą różnorodne dzieła,
które są nieco trwalszym pomnikiem naszej egzystencji.
Część z nich pozostawiam za sobą właśnie w tym miejscu.

Adam Pietrzykowski
Adam Pietrzykowski